Trang chủ Lớp 10 Sinh lớp 10 Nâng cao Câu 1 trang 82 Sinh học 10 NC: Phân biệt đường phân...

Câu 1 trang 82 Sinh học 10 NC: Phân biệt đường phân và chu trình Crep với chuỗi chuyển êlectron hô hấp về mặt năng lượng ATP...

Câu 1 trang 82 SGK Sinh học 10 Nâng cao: Bài 24: Hô hấp tế bào (tiếp theo).

Phân biệt đường phân và chu trình Crep với chuỗi chuyển êlectron hô hấp về mặt năng lượng ATP. Em đã phát hiện ra “điều bí mật” trong mục “Em có biết” ở bài 21 chưa ?

Phân biệt đường phân với chu trình Crep và chuỗi hô hấp về mặt lượng :

Quảng cáo

– Quá trình đường phân tạo ra 4 ATP, nhưng sử dụng mất 2 ATP còn lại 2 ATP.

– Chu trình Crep tạo ra 2 ATP.

– Chuỗi hô hấp tạo ra 34 ATP.

Năng lượng trong các chất hữu cơ được giải phóng dần dần qua nhiều phản ứng enzim mà không phải là sự “đốt cháy” để giải phóng ồ ạt ngay tức thì.

Quảng cáo