Trang chủ Lớp 10 Sinh lớp 10 Nâng cao Câu 2 trang 82 Sinh 10 Nâng cao: Giải thích tại sao...

Câu 2 trang 82 Sinh 10 Nâng cao: Giải thích tại sao tế bào cơ nếu co liên tục thì sẽ “mỏi” và không thể tiếp tục co được nữa ?...

Câu 2 trang 82 SGK Sinh học 10 Nâng cao: Bài 24: Hô hấp tế bào (tiếp theo).

Giải thích tại sao tế bào cơ nếu co liên tục thì sẽ “mỏi” và không thể tiếp tục co được nữa ?

Tế bào co cơ liên tục thì sẽ “mỏi” và không thể tiếp tục co được nữa là vì tế bào đã sử dụng hết ôxi mà không được cung cấp kịp nên tế bào bị bắt buộc chuyển sang hô hấp kị khí để tạo ATP (nhưng chỉ tạo được rất ít) cho hoạt động co cơ. Chính axit lactic sản phẩm của hô hấp kị khí) là nguyên nhân làm tế bào không tiếp tục co được nữa.

Quảng cáo