Trang chủ Lớp 10 Sinh lớp 10 Nâng cao Câu 2 trang 122 Sinh 10 Nâng cao: Tại sao vi sinh...

Câu 2 trang 122 Sinh 10 Nâng cao: Tại sao vi sinh vật phải tiết các enzim vào môi trường ?...

Chia sẻ
Câu 2 trang 122 SGK Sinh học 10 Nâng cao: Bài 35: Quá trình phân giải các chất ở vi sinh vật và ứng dụng.

Tại sao vi sinh vật phải tiết các enzim vào môi trường ?

Khi tiếp xúc với các chất dinh dưỡng cao phân tử như tinh bột, prôtêin, lipit…, không thể vận chuyển qua màng tế bào, vi sinh vật phải tiết vào môi trường các enzim thuỷ phân các cơ chất trên thành các chất đơn giản hơn (glucôzơ, axit amin, axit béo) để hấp thu.