Trang chủ Lớp 10 Sinh lớp 10 Nâng cao Câu 3 trang 12 Sinh lớp 10 Nâng cao: Hãy viết tên...

Câu 3 trang 12 Sinh lớp 10 Nâng cao: Hãy viết tên khoa học của hổ cho biết hổ thuộc loài tigris, thuộc chi Felis...

Câu 3 trang 12 SGK Sinh học 10 Nâng cao: Bài 2: Giới thiệu các giới sinh vật.

Quảng cáo

Hãy viết tên khoa học của hổ cho biết hổ thuộc loài tigris, thuộc chi Felis và tên khoa học của sư tử cho biết sư tử thuộc loài leo, thuộc chi Felis.

Tên khoa học của hổ là Felis tigris, tên khoa học của sư tử là Felis leo.

Quảng cáo