Trang chủ Lớp 10 Sinh lớp 10 Nâng cao Câu 1 trang 12 Sinh lớp 10 Nâng cao: Giới sinh vật...

Câu 1 trang 12 Sinh lớp 10 Nâng cao: Giới sinh vật là gì ? Có bao nhiêu giới sinh vật ?...

Câu 1 trang 12 SGK Sinh học 10 Nâng cao: Bài 2: Giới thiệu các giới sinh vật.

Quảng cáo

Giới sinh vật là gì ? Có bao nhiêu giới sinh vật ?

Giới được xem là đơn vị phân loại lớn nhất, bao gồm những sinh vật có chung những đặc điểm nhất định.

Có 5 giới sinh vật : giới Khởi sinh, giới Nguyên sinh, giới Nấm, giới Thực vật và giới Động vật.

Quảng cáo