Trang chủ Lớp 10 Sinh lớp 10 Nâng cao Câu 3 trang 53 SGK Sinh học 10 Nâng cao: Chức năng...

Câu 3 trang 53 SGK Sinh học 10 Nâng cao: Chức năng của khung xương tế bào là gì ?...

Câu 3 trang 53 SGK Sinh học 10 Nâng cao: Bài 14: Tế bào nhân thực.

Chức năng của khung xương tế bào là gì ?

Chức năng của khung xương tế bào: có tác dụng duy trì hình dạng và làm giá đỡ (neo giữ các bào quan như ti thể, ribôxôm, nhân) vào các vị trí cố định.

Quảng cáo