Trang chủ Lớp 10 Sinh lớp 10 Nâng cao Câu 3 trang 94 Sinh lớp 10 Nâng cao: Sự sinh trưởng...

Câu 3 trang 94 Sinh lớp 10 Nâng cao: Sự sinh trưởng của tế bào diễn ra chủ yếu ở pha hay kì nào ?...

Câu 3 trang 94 SGK Sinh học 10 Nâng cao: Bài 28: Chu kì tế bào và các hình thức phân bào.

Sự sinh trưởng của tế bào diễn ra chủ yếu ở pha hay kì nào ?

a) Kì đầu

Quảng cáo

b) Pha S

c) Kì giữa

d) Pha G2

e) Pha G1

Đáp án: e) Pha G1.

Quảng cáo