Trang chủ Lớp 10 Toán lớp 10 Nâng cao Bài 11 trang 73 Hình học 10 Nâng cao: Nếu tam giác...

Bài 11 trang 73 Hình học 10 Nâng cao: Nếu tam giác MNP có MP = 5, PN = 8...

Nếu tam giác MNP có MP = 5, PN = 8. Bài 11 trang 73 SGK Hình học 10 nâng cao – Bài tập trắc nghiệm

Nếu tam giác MNP có \(MP = 5,\,PN = 8,\,\widehat {MPN} = {120^0}\) thì độ dài cạnh MN ( làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất ) là

Quảng cáo

(A) \(11,4\);                                            (B) \(12,4\);

(C) \(7,0\);                                              (D) \(12,0\)

Ta có \(M{N^2} = M{P^2} + N{P^2} – 2.MP.NP.\cos \widehat {MPN} = 129\,\, \Rightarrow \,\,MN \approx 11,4.\) Chọn (A).