Trang chủ Lớp 10 Toán lớp 10 Nâng cao Bài 2 trang 8 Sách giáo khoa (SGK) Hình học 10 Nâng...

Bài 2 trang 8 Sách giáo khoa (SGK) Hình học 10 Nâng cao, Các khẳng định sau có đúng không ?...

Các khẳng định sau có đúng không ?. Bài 2 trang 8 Sách giáo khoa (SGK) Hình học 10 Nâng cao – Bài 1. Các định nghĩa

Bài 2. Các khẳng định sau có đúng không ?

a) Hai vectơ cùng phương với một vectơ thứ ba thì cùng phương.

b) Hai vectơ cùng phương với một vectơ thứ ba khác \(\vec 0\) thì cùng phương.

c) Hai vectơ cùng hướng với một vectơ thứ ba thì cùng hướng.

d) Hai vectơ cùng hướng với một vectơ thứ ba khác \(\vec 0\) thì cùng hướng.

e) Hai vectơ ngược hướng với một vectơ khác \(\vec 0\) thì cùng hướng.

Quảng cáo

f) Điều kiện cần và đủ để hai vectơ bằng nhau là chúng có độ dài bằng nhau.

a)  Sai vì hai vectơ không  cùng phương với nhau nhưng chúng cùng phương với vectơ  .

b) Đúng.

c) Sai vì hai vectơ không  cùng hướng nhưng chúng cùng hướng với vectơ \(\vec 0\) .

d) Đúng.

e) Đúng.

f) Sai vì hai vectơ có độ dài bằng nhau nhưng chưa chắc chúng cùng hướng.

Quảng cáo