Trang chủ Bài học Bài 1: Các định nghĩa

Bài 1: Các định nghĩa

Câu hỏi 1 trang 4 SGK Hình lớp 10: Bài 1. Các định nghĩa
Với hai điểm A, B phân biệt ta có được bao nhiêu vectơ có điểm đầu và điểm cuối là A hoặc B.
Câu hỏi 2 trang 5 Hình học 10: Hãy nhận xét về vị trí tương đối của các giá của các cặp vectơ sau:
Hãy nhận xét về vị trí tương đối của các giá của các cặp vectơ sau:
Câu hỏi 3 trang 6 SGK Hình học 10:  
Khẳng định sau đúng hay sai:
Câu hỏi 4 trang 6 Hình lớp 10: Bài 1. Các định nghĩa
Gọi O là tâm hình lục giác đều ABCDEF. Hãy chỉ ra các vectơ bằng \(\overrightarrow {OA} \)
Bài 5 trang 9 Sách giáo khoa (SGK) Hình học 10 Nâng cao, Cho lục giác đều ABCDEF
Bài 5. Cho lục giác đều \(ABCDEF\). Hãy vẽ các vectơ bằng vectơ \(\overrightarrow {AB} \) và ta có
Bài 4 trang 9 Sách giáo khoa (SGK) Hình học 10 Nâng cao, Gọi C là trung điểm của đoạn thẳng AB. Các khẳng...
Gọi C là trung điểm của đoạn thẳng AB. Các khẳng định sau đây đúng hay sai?

Quảng cáo
Bài 3 trang 9 Sách giáo khoa (SGK) Hình học 10 Nâng cao, Trong hình dưới đây, hãy chỉ ra các vectơ cùng phương,...
Bài 3. Trong hình 7 dưới đây, hãy chỉ ra các vectơ cùng phương, các vectơ cùng hướng và các vectơ bằng nhau.
Bài 1.6 trang 12 Sách bài tập Toán Hình học 10: Xác định vị trí tương đối của ba điểm phân biệt A, B...
Xác định vị trí tương đối của ba điểm phân biệt A, B và C trong các trường hợp sau:

Mới cập nhật

Đọc hiểu Đề số 15: Đọc đoạn sau và trả lời câu hỏi từ 1 đến 4: Yêu Tổ quốc từ những giọt mồ...
Đọc hiểu Đề số 15: Đọc đoạn sau và trả lời câu hỏi từ 1 đến 4: Yêu Tổ quốc từ những giọt mồ...
Đọc hiểu Đề số 13: Đọc và tìm hiểu bài – Đưa sách về làng, trích báo Nhân dân cuối tuần: Đưa những...
Đọc hiểu Đề số 13: Đọc và tìm hiểu bài - Đưa sách về làng, trích báo Nhân dân cuối tuần: Đưa những cuốn...
Đọc hiểu Đề số 12: Đọc tìm hiểu đoạn trích Chuyện trò – Cao Huy Thuần, NXB Trẻ, 2013
Đọc hiểu Đề số 12: Đọc tìm hiểu đoạn trích Chuyện trò – Cao Huy Thuần, NXB Trẻ, 2013. Xác định thao tác lập luận...
Đọc hiểu Đề số 9: Đọc hiểu xác định phương thức biểu đạt chính của văn bản Để chạm vào hạnh phúc- Giản Tư Trung
Đọc hiểu Đề số 9: Đọc hiểu xác định phương thức biểu đạt chính của văn bản Để chạm vào hạnh phúc- Giản Tư Trung....
Đọc hiểu Đề số 8: Đọc và tìm hiểu đoạn trích trong bài Nếu biết trăm năm là hữu hạn – Phạm Lữ Ân:...
Đọc hiểu Đề số 8: Đọc và tìm hiểu đoạn trích trong bài Nếu biết trăm năm là hữu hạn - Phạm Lữ Ân: Bạn...
Đọc hiểu Đề số 6: Đọc đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi từ 1 đến 4: Chưa bao giờ cô Tơ...
Đọc hiểu Đề số 6: Đọc đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi từ 1 đến 4: Chưa bao giờ cô Tơ...