Trang chủ Lớp 10 Toán lớp 10 Câu hỏi 4 trang 6 Hình lớp 10: Bài 1. Các định...

Câu hỏi 4 trang 6 Hình lớp 10: Bài 1. Các định nghĩa...

Câu hỏi 4 trang 6 SGK Hình học 10. Gọi O là tâm hình lục giác đều ABCDEF. Hãy chỉ ra các vectơ bằng \(\overrightarrow {OA} \). Bài 1. Các định nghĩa

Quảng cáo

Gọi O là tâm hình lục giác đều ABCDEF. Hãy chỉ ra các vectơ bằng \(\overrightarrow {OA} \)

Vectơ bằng vectơ \(\overrightarrow {OA} \) là vectơ \(\overrightarrow {DO} \)

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 10