Trang chủ Lớp 10 Toán lớp 10 Nâng cao Bài 5 trang 9 Sách giáo khoa (SGK) Hình học 10 Nâng...

Bài 5 trang 9 Sách giáo khoa (SGK) Hình học 10 Nâng cao, Cho lục giác đều ABCDEF...

Cho lục giác đều ABCDEF. Bài 5 trang 9 Sách giáo khoa (SGK) Hình học 10 Nâng cao – Bài 1. Các định nghĩa

Bài 5. Cho lục giác đều \(ABCDEF\). Hãy vẽ các vectơ bằng vectơ \(\overrightarrow {AB} \) và ta có

a) Các điểm đầu là \(B, F, C\);

Quảng cáo

b) Các điểm cuối là \(F, D, C\).

a) \(\overrightarrow {AB}  = \overrightarrow {BB’}  = \overrightarrow {FO}  = \overrightarrow {CC’} \)

b) \(\overrightarrow {AB}  = \overrightarrow {F’F}  = \overrightarrow {ED}  = \overrightarrow {OC} \) 

Quảng cáo