Trang chủ Lớp 10 Toán lớp 10 Câu hỏi 3 trang 6 SGK Hình học 10:  

Câu hỏi 3 trang 6 SGK Hình học 10:  ...

Câu hỏi 3 trang 6 SGK Hình học 10. Bài 1. Các định nghĩa

Khẳng định sau đúng hay sai:

Quảng cáo

 

Nếu ba điểm phân biệt A, B, C thẳng hàng thì hai vectơ (vecto AB và vecto BC cùng hướng)

Khẳng định trên sai, chúng chỉ cùng phương, không cùng hướng.

 

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 10