Trang chủ Lớp 10 Toán lớp 10 Nâng cao Bài 3 trang 190 Đại số 10 Nâng cao: Điền vào các...

Bài 3 trang 190 Đại số 10 Nâng cao: Điền vào các ô trống trong bảng...

Điền vào các ô trống trong bảng. Bài 3 trang 190 SGK Đại số 10 Nâng cao – Bài 1: Góc lượng giác và cung lượng giác

Điền vào các ô trống trong bảng

Quảng cáo


Đáp án 

Áp dụng công thức \({\alpha  \over \pi } = {a \over {180}}\) (ta được tính bằng độ, α được tính bằng radian)

Ta có bảng sau:

Quảng cáo