Trang chủ Lớp 10 Toán lớp 10 Nâng cao Bài 4 trang 221 Đại số 10 Nâng cao: Tại sao (Ho)...

Bài 4 trang 221 Đại số 10 Nâng cao: Tại sao (Ho) có tâm đối xứng là gốc tọa độ O?...

Tại sao (Ho) có tâm đối xứng là gốc tọa độ O?. Bài 4 trang 221 SGK Đại số 10 Nâng cao – ÔN TẬP CUỐI NĂM ĐẠI SỐ

Ký hiệu (Ho) là đồ thị hàm số : \(y = {2 \over x}\)

a) Tại sao (Ho) có tâm đối xứng là gốc tọa độ O?

b) Xác định phép tịnh tiến biến (Ho) thành đồ thì (H1) của hàm số \(y =  – {2 \over {x – 3}}\) . Tìm tọa độ tâm đối xứng của (H1).

Quảng cáo

c) Xác định phép tịnh tiến biến (Ho) thành đồ thị (H2) của hàm số \(y = {{2 – 2x} \over x}\) . Tìm tọa độ tâm đối xứng của (H2).

Đáp án

a) Vì hàm số \(y = {2 \over x}\) là hàm số lẻ

b) Tịnh tiến (H0) sang phải 3 đơn vị. Tâm đối xứng của (H1) là (3, 0)

c) Tịnh tiến (H0) xuống dưới 2 đơn vị. Tâm đối xứng của (H2) là  (0, -2)

Quảng cáo