Trang chủ Lớp 10 Toán lớp 10 Câu hỏi 1 trang 9 SGK Hình học 10:  

Câu hỏi 1 trang 9 SGK Hình học 10:  ...

Câu hỏi 1 trang 9 SGK Hình học 10. Bài 2. Tổng và hiệu của hai vectơ

Hãy kiểm tra các tính chất của phép cộng trên hình 1.8.

 

+ Tính chất giao hoán

Quảng cáo

 

\(\overrightarrow {AB}  + \overrightarrow {AE}  = \overrightarrow {AE}  + \overrightarrow {AB}  = \overrightarrow {AC} \)

+ Tính chất kết hợp

\(\eqalign{
& (\overrightarrow {AB} + \overrightarrow {AB} ) + \overrightarrow {CD} = \overrightarrow {AC} + \overrightarrow {CD} = \overrightarrow {AC} \cr
& \overrightarrow {AB} + (\overrightarrow {AE} + \overrightarrow {CD} ) = \overrightarrow {AB} + (\overrightarrow {BC} + \overrightarrow {CD} ) = \overrightarrow {AB} + \overrightarrow {BD} = \overrightarrow {AD} \cr} \)

+Tính chất của vecto – không

 

\(\overrightarrow {AB}  + \overrightarrow 0  = \overrightarrow 0  + \overrightarrow {AB}  = \overrightarrow {AB} \)

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 10