Trang chủ Lớp 10 Toán lớp 10 Câu hỏi 2 trang 10 Hình học 10: Bài 2. Tổng và...

Câu hỏi 2 trang 10 Hình học 10: Bài 2. Tổng và hiệu của hai vectơ...

Câu hỏi 2 trang 10 SGK Hình học 10. Vẽ hình bình hành ABCD. Hãy nhận xét về độ dài và hướng của hai vectơ  \(\overrightarrow {AB} \,va\,\overrightarrow {CD} \). Bài 2. Tổng và hiệu của hai vectơ

Vẽ hình bình hành ABCD. Hãy nhận xét về độ dài và hướng của hai vectơ  \(\overrightarrow {AB} \,va\,\overrightarrow {CD} \)

Quảng cáo

Về độ dài: hai vectơ \(\overrightarrow {AB} \,va\,\overrightarrow {CD} \) có cùng độ dài

Về hướng: hai vectơ \(\overrightarrow {AB} \,va\,\overrightarrow {CD} \) có hướng ngược nhau.

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 10