Trang chủ Lớp 10 Toán lớp 10 Câu hỏi 4 trang 11 Hình học 10: Bài 2. Tổng và...

Câu hỏi 4 trang 11 Hình học 10: Bài 2. Tổng và hiệu của hai vectơ...

Câu hỏi 4 trang 11 SGK Hình học 10. Lời giải chi tiết Bài 2. Tổng và hiệu của hai vectơ

Quảng cáo

Hãy giải thích vì sao hiệu của hai vectơ OB và OA là vectơ AB.

\(\overrightarrow {OB}  – \overrightarrow {OA}  = \overrightarrow {OB}  + \overrightarrow {AO}  = \overrightarrow {AO}  + \overrightarrow {OB}  = \overrightarrow {AB} \)

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 10