Trang chủ Lớp 10 Vật lý lớp 10 Nâng cao Bài 1 trang 159 SGK Lý 10 nâng cao: Câu nào sau...

Bài 1 trang 159 SGK Lý 10 nâng cao: Câu nào sau đây là đúng?...

Bài 33: Công và công suất – Bài 1 trang 159 SGK Vật lý lớp 10 nâng cao. Câu nào sau đây là đúng?

Câu nào sau đây là đúng?

A.Lực là một đại lượng vectơ, do đó công cũng là một đại lượng vectơ.

B.Trong chuyển động tròn, lực hướng tâm thực hiện công vì có cả 2 yếu tố: lực tác dụng và độ dời của điểm đặt của lực.

C.Công của lực là đại lượng vô hướng và có giá trị đại số.

Quảng cáo

D.Khi một vật chuyển động thẳng đều, công của hợp lực là khác 0 vì có độ dời của vật.

C đúng.

A.Sai: Lực là một đại lượng vectơ nhưng \(A = \overrightarrow F .\overrightarrow S  = F.S.cos\alpha \) là một đại lượng vô hướng.

B.Sai: Alực ht = 0 vì \(\overrightarrow {{F_{ht}}}  \bot \overrightarrow S \)

D.Sai: Khi vật chuyển động thẳng đều thì \({F_{hl}} = 0 \Rightarrow {A_{hl}} = 0\).

Quảng cáo