Trang chủ Lớp 10 Vật lý lớp 10 Nâng cao Bài C3 trang 155 SGK Lý 10 nâng cao: Hãy tìm hai...

Bài C3 trang 155 SGK Lý 10 nâng cao: Hãy tìm hai ví dụ trong đó có lực tác dụng nhưng công thực hiện bằng 0....

Bài 33: Công và công suất – Bài C3 trang 155 SGK Vật lý lớp 10 nâng cao. Hãy tìm hai ví dụ trong đó có lực tác dụng nhưng công thực hiện bằng 0.

Hãy tìm hai ví dụ trong đó có lực tác dụng nhưng công thực hiện bằng 0.

Quảng cáo

Khi vật chuyển động trên mặt phẳng ngang thì trọng lực và phản lực của mặt ngang tác dụng lên vật không thực hiện công:

\((A = P.S.c{\rm{os}}\alpha {\rm{ = P}}{\rm{.S}}{\rm{.cos9}}{{\rm{0}}^0} = 0).\)

Đẩy bàn theo phương ngang nhưng bàn không chuyển động được thì lực đẩy không thực hiện công.

\((A = F.S.\cos \alpha  = F.0.cos\alpha  = 0).\)

Quảng cáo