Trang chủ Lớp 10 Vật lý lớp 10 Nâng cao Bài 1 trang 177 SGK Vật lý lớp 10 nâng cao, Một...

Bài 1 trang 177 SGK Vật lý lớp 10 nâng cao, Một quả bóng được ném với vận tốc đầu xác định. Đại lượng nào không đổi khi quả bóng...

Bài 37: Định luật bảo toàn cơ năng – Bài 1 trang 177 SGK Vật lý lớp 10 nâng cao. Một quả bóng được ném với vận tốc đầu xác định. Đại lượng nào không đổi khi quả bóng chuyển động?

Một quả bóng được ném với vận tốc đầu xác định. Đại lượng nào không đổi khi quả bóng chuyển động?

A. Thế năng.

Quảng cáo

B. Động lượng.

C. Động năng.

D. Gia tốc.

Chọn D.

Quảng cáo