Trang chủ Lớp 10 Vật lý lớp 10 Nâng cao Câu C2 trang 173 SGK Lý 10 nâng cao: Có thể áp...

Câu C2 trang 173 SGK Lý 10 nâng cao: Có thể áp dụng định luật bảo toàn cơ năng cho chuyển động của con lắc đơn (Hình 37.1) được không?...

Bài 37: Định luật bảo toàn cơ năng – Câu C2 trang 173 SGK Vật lý lớp 10 nâng cao. Có thể áp dụng định luật bảo toàn cơ năng cho chuyển động của con lắc đơn (Hình 37.1) được không?

Có thể áp dụng định luật bảo toàn cơ năng cho chuyển động của con lắc đơn (Hình 37.1) được không?

Quảng cáo

 

Nếu coi vật nặng (viên bi) chỉ chịu tác dụng của trọng lực thì có thể áp dụng định luật bảo toàn cơ năng cho chuyển động của con lắc đơn được:  \({{\rm{W}}_A} = {{\rm{W}}_B} = {{\rm{W}}_C}\)

Quảng cáo