Trang chủ Lớp 10 Vật lý lớp 10 Nâng cao Bài 2 trang 225 SGK Vật lí lớp 10 Nâng cao, Một...

Bài 2 trang 225 SGK Vật lí lớp 10 Nâng cao, Một bình có dung tích...

Bài 45: Định luật Bôi-lơ-ma-ri-ôt – Bài 2 trang 225 SGK Vật lí lớp 10 Nâng cao . Một bình có dung tích

Một bình có dung tích 5l chứa 0,5 mol khí ở nhiệt độ \({0^0}C\).Tính áp suất trong bình

Ở điều kiện tiêu chuẩn , khí có:

Quảng cáo

\({V_0} = 0,5.22,4 = 11,2(l);{p_0} = 1atm;{t_0} = {0^o}C\)

Khí được nén đẳng nhiệt đến :

\(V = 5l;t = {t_0} = {0^0}C;p.\)

Áp dụng Bôi-lơ – Ma-ri-ốt:

\(pV = {p_0}{V_0}\) hay \(p = {{{V_0}} \over V}{p_0}={{11,2} \over 5}.1 = 2,24(atm)\)

 Baitapsgk.com