Trang chủ Lớp 10 Vật lý lớp 10 Nâng cao Bài 3 trang 225 SGK Vật lí lớp 10 Nâng cao, Nén...

Bài 3 trang 225 SGK Vật lí lớp 10 Nâng cao, Nén khí đẳng nhiệt...

Bài 45: Định luật Bôi-lơ-ma-ri-ôt – Bài 3 trang 225 SGK Vật lí lớp 10 Nâng cao . Nén khí đẳng nhiệt

Nén khí đẳng nhiệt từ thể tích 10l đến thể tích 4l thì áp suất của khí tăng lên bao nhiêu lần?

Quảng cáo

\(\eqalign{
& {{{p_2}} \over {{p_1}}} = {{{V_1}} \over {{V_2}}} = {{10} \over 4} = 2,5(\text{lần}). \cr
& \cr} \)