Trang chủ Lớp 10 Vật lý lớp 10 Nâng cao Câu C3 trang 224 SGK Vật lí lớp 10 Nâng cao, Hằng...

Câu C3 trang 224 SGK Vật lí lớp 10 Nâng cao, Hằng số trong công thức...

Bài 45: Định luật Bôi-lơ-ma-ri-ôt – Câu C3 trang 224 SGK Vật lí lớp 10 Nâng cao. Hằng số trong công thức

Hằng số trong công thức(45.2) có phụ thuộc nhiệt độ không ?

Với mỗi lương chất khí xác định thì giá trị pV=hằng số thay đổi theo nhiệt độ. Nhiệt độ càng hơn thì giá trị hằng số lớn hơn.

Quảng cáo