Trang chủ Lớp 10 Vật lý lớp 10 Nâng cao Bài 2 trang 84 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao, Hãy chọn...

Bài 2 trang 84 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao, Hãy chọn câu đúng Trong Hình 18.2, gia tốc của vật tại đỉnh I...

Bài 18 : Chuyển động của vật bị ném – Bài 2 trang 84 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao. Hãy chọn câu đúng
Trong Hình 18.2, gia tốc của vật tại đỉnh I

Hãy chọn câu đúng

Trong Hình 18.2, gia tốc của vật tại đỉnh I

A. hướng ngang từ trái sang phải.

Quảng cáo

B. hướng ngang từ phải sang trái.

C. hướng thẳng đứng xuống dưới.

D. bằng 0.

Chọn C ( Vẫn có \(\overrightarrow {{a_y}}  = \overrightarrow g \) )

Quảng cáo