Trang chủ Lớp 10 Vật lý lớp 10 Nâng cao Bài C1 trang 155 SGK Lý 10 nâng cao: Tục ngữ có...

Bài C1 trang 155 SGK Lý 10 nâng cao: Tục ngữ có câu: Của một đồng, công một nén . Khái niệm công này có phải là công cơ học không? Tại sao?...

Bài 33: Công và công suất – Bài C1 trang 155 SGK Vật lý lớp 10 nâng cao. Tục ngữ có câu:
Của một đồng, công một nén . Khái niệm công này có phải là công cơ học không? Tại sao?

Tục ngữ có câu:

Quảng cáo

Của một đồng, công một nén . Khái niệm công này có phải là công cơ học không? Tại sao?

Từ “công” trong câu “Của một đồng, công một nén” không phải là công cơ học.

Quảng cáo