Trang chủ Lớp 10 Vật lý lớp 10 Nâng cao Bài C1 trang 155 SGK Lý 10 nâng cao: Tục ngữ có...

Bài C1 trang 155 SGK Lý 10 nâng cao: Tục ngữ có câu: Của một đồng, công một nén . Khái niệm công này có phải là công cơ học không? Tại sao?...

Bài 33: Công và công suất – Bài C1 trang 155 SGK Vật lý lớp 10 nâng cao. Tục ngữ có câu:
Của một đồng, công một nén . Khái niệm công này có phải là công cơ học không? Tại sao?

Tục ngữ có câu:

Quảng cáo

Của một đồng, công một nén . Khái niệm công này có phải là công cơ học không? Tại sao?

Từ “công” trong câu “Của một đồng, công một nén” không phải là công cơ học.