Trang chủ Lớp 10 Vật lý lớp 10 Nâng cao Câu C1 trang 130 SGK Vật Lý 10 Nâng cao, Vẽ sơ...

Câu C1 trang 130 SGK Vật Lý 10 Nâng cao, Vẽ sơ đồ lực tác dụng lên thanh sắt nằm cân bằng trên giá đỡ Hình 28.5....

Bài 28 : Quy tắc hợp lực song song. Điều kiện cân bằng của một vật rắn dưới tác dụng của ba lực song song – Câu C1 trang 130 SGK Vật Lý 10 Nâng cao. Vẽ sơ đồ lực tác dụng lên thanh sắt nằm cân bằng trên giá đỡ Hình 28.5.

Vẽ sơ đồ lực tác dụng lên thanh sắt nằm cân bằng trên giá đỡ Hình 28.5.

 

Quảng cáo

Thanh sắt nằm cân bằng dưới tác dụng của ba lực song song :

Trọng lực đặt tại G: \(\overrightarrow P \)

Phản lực từ gốc đỡ \({O_1}:\overrightarrow {{N_1}} \)

Phản lực từ gốc đỡ \({O_2}:\overrightarrow {{N_2}} \)

Quảng cáo