Trang chủ Lớp 10 Vật lý lớp 10 Nâng cao Câu C1 trang 179 SGKVật lý lóp 10 nâng cao, Tìm hai...

Câu C1 trang 179 SGKVật lý lóp 10 nâng cao, Tìm hai ví dụ khác về va chạm đàn hồi ngoài các ví dụ đã nêu ở phần đầu bài....

Bài 38: Va chạm đàn hồi và không đàn hồi – Câu C1 trang 179 SGKVật lý lóp 10 nâng cao. Tìm hai ví dụ khác về va chạm đàn hồi ngoài các ví dụ đã nêu ở phần đầu bài.

Tìm hai ví dụ khác về va chạm đàn hồi ngoài các ví dụ đã nêu ở phần đầu bài.

Quảng cáo

* Viên bi sắt rơi xuống nền nhà lát gạch hoa.

* Hai xe lăn va chạm nhau trên ray ngang, nhẵn.