Trang chủ Lớp 10 Vật lý lớp 10 Nâng cao Câu C2 trang 180 SGK Lý 10 nâng cao: Tìm hai ví...

Câu C2 trang 180 SGK Lý 10 nâng cao: Tìm hai ví dụ khác về va chạm mềm, ngoài các ví dụ đã nêu ở phần đầu bài....

Bài 38: Va chạm đàn hồi và không đàn hồi – Câu C2 trang 180 SGK Vật lý lớp 10 nâng cao. Tìm hai ví dụ khác về va chạm mềm, ngoài các ví dụ đã nêu ở phần đầu bài.

Tìm hai ví dụ khác về va chạm mềm, ngoài các ví dụ đã nêu ở phần đầu bài.

Quảng cáo

* Xe đang chuyển động, một người nhảy lên xe chuyển động cùng với xe.

* Đầu tàu đang chạy móc vào một toa tàu đẩy toa tàu đi.

Quảng cáo