Trang chủ Lớp 10 Vật lý lớp 10 Nâng cao Câu C1 trang 204 SGK Vật lý lớp 10 Nâng cao, Khi...

Câu C1 trang 204 SGK Vật lý lớp 10 Nâng cao, Khi một chất lỏng chuyển động...

Bài 42: Sự chảy thành dòng của chất lỏng và chất khí. Định luật Béc-nu-li – Câu C1 trang 204 SGK Vật lý lớp 10 Nâng cao . Khi một chất lỏng chuyển động

Khi một chất lỏng chuyển động trong một ống  dòng nằm ngang(Hình 42.4) thì áp suất p ở các điểm khác nhau có còn bằng nhau nữa hay không ?

Quảng cáo

 

Khi chất lỏng chuyển động trong ống dòng ngang có tiết diện thay đổi(H.42.4 SGK) thì vận tốc chất lỏng cũng thay đổi và theo Béc-nu-li: \(p + {1 \over 2}\rho {v^2}\) = hằng số nên áp suất tĩnh p của chất lỏng cũng phải thay đổi theo.

\( \Leftrightarrow \)áp suất tĩnh p của chất lỏng tại các điểm khác nhau có thể sẽ khác nhau .

Quảng cáo