Trang chủ Lớp 10 Vật lý lớp 10 Nâng cao Bài 4 trang 201 SGK Vật lý lớp 10 Nâng cao, Cửa...

Bài 4 trang 201 SGK Vật lý lớp 10 Nâng cao, Cửa ngoài một nhà rộng...

Bài 41: Áp suất thủy tinh. Nguyên lí Pa-xcan – Bài 4 trang 201 SGK Vật lý lớp 10 Nâng cao. Cửa ngoài một nhà rộng

Cửa ngoài một nhà rộng 3,4 m ; cao 2,1 m .Một trận bão đi qua , áp suất bên ngoài giảm đi còn 0,96 atm . Trong nhà áp suất vẫn  giữ ở 1,0 atm.

Hỏi lực toàn phần vào cửa là bao nhiêu ?

Quảng cáo

Hợp lực tác dụng lên cửa hướng ra ngoài và có độ lớn

Fht = F – F’ = pS-pS = (p-p’).(a×b)= (1-0,96).1,013.105.3,4.2,1

Fht= 2,89.104N

 Baitapsgk.com

Quảng cáo