Trang chủ Lớp 10 Vật lý lớp 10 Nâng cao Câu C1 trang 295 SGK Vật lí 10 nâng cao. Tìm mối...

Câu C1 trang 295 SGK Vật lí 10 nâng cao. Tìm mối liện hệ...

Bài 59: Áp dụng nguyên lí I. Nhiệt động lực học cho khí lí tưởng – Câu C1 trang 295 SGK Vật lí 10 nâng cao.. Tìm mối liện hệ

Tìm mối liện hệ giữa dấu của công với chiều diễn biến của quá trình đẳng áp.Công trong quá trình đẳng áp

Quảng cáo

Giải:

Nếu khí biến đổi từ trạng thái 1 sang trạng thái 2 khí dãn nở đẳng áp, sinh công (thực hiện công nên pit-tông đẩy nó lên) nên \({A’}\) mang dấu dương: \({A’}\) > 0.

Nếu theo chiều từ 2 sang 1 thì khí bị ném đẳng áp: nhận công từ vật khác \( \to {A’}\)< 0.

Quảng cáo