Trang chủ Lớp 10 Vật lý lớp 10 Nâng cao Câu C1 trang 80 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao, Từ (18.2)...

Câu C1 trang 80 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao, Từ (18.2) và (18.3) hãy cho biết hình chiếu của vật trên các trục Ox, Oy chuyển động như thế nào ?...

Bài 18 : Chuyển động của vật bị ném – Câu C1 trang 80 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao. Từ (18.2) và (18.3) hãy cho biết hình chiếu của vật trên các trục Ox, Oy chuyển động như thế nào ?

Từ (18.2) và (18.3) hãy cho biết hình chiếu của vật trên các trục Ox, Oy chuyển động như thế nào ?

Quảng cáo

* \({a_x} = 0;{v_{0x}} = {v_0}{\rm{cos}}\alpha  =>\) hình chiếu của vật trên Ox chuyển động thẳng đều theo Ox.

* \({{\rm{a}}_y} =  – g\,;\,{v_{0y}} = {v_0}\sin \alpha  =>\) hình chiếu của vật trên Oy chuyển động chậm dần đều theo Oy đạt độ cao cực đại rồi chuyển động nhanh dần đều xuống ngược Oy.