Trang chủ Lớp 10 Vật lý lớp 10 Nâng cao Câu C2 trang 81 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao, Cho biết...

Câu C2 trang 81 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao, Cho biết ý nghĩa của dấu trừ trong biểu diễn của . Phải chăng nó diễn tả chuyển động chậm dần ?...

Bài 18 : Chuyển động của vật bị ném – Câu C2 trang 81 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao. Cho biết ý nghĩa của dấu trừ trong biểu diễn của . Phải chăng nó diễn tả chuyển động chậm dần ?

Cho biết ý nghĩa của dấu trừ trong biểu diễn của \({a_y}\). Phải chăng nó diễn tả chuyển động chậm dần ?

Dấu (-) trong biểu thức của \({a_y}\) cho biết gia tốc \({a_y}\) ngược chiều trục Oy \(<=>\overrightarrow {{a_y}} \) hướng xuống và \(\overrightarrow {{a_y}}  = \overrightarrow g \).