Trang chủ Lớp 10 Vật lý lớp 10 Nâng cao Câu C2 trang 150 SGK Lý 10 nâng cao: Tại sao máy...

Câu C2 trang 150 SGK Lý 10 nâng cao: Tại sao máy bay cánh quạt lại không thể coi là máy bay phản lực?...

Bài 32: Chuyển động bằng phản lực. Bài tập về định luật bảo toàn động lượng – Câu C2 trang 150 SGK Vật lý lớp 10 nâng cao. Tại sao máy bay cánh quạt lại không thể coi là máy bay phản lực?

Tại sao máy bay cánh quạt lại không thể coi là máy bay phản lực?

Máy bay cánh quạt không thể coi là máy bay phản lực vì nó chuyển động nhờ phản lực của không khí tác dụng vào cánh quạt chứ không phải bằng cách phụt hỗn hợp khí cháy về phía sau.

Quảng cáo