Trang chủ Lớp 10 Vật lý lớp 10 Nâng cao Câu C1 trang 149 SGK Vật lý lớp 10 nâng cao, Khi...

Câu C1 trang 149 SGK Vật lý lớp 10 nâng cao, Khi ta bước từ một thuyền nhỏ lên bờ thì thuyền lùi lại. Hãy giải thích....

Bài 32: Chuyển động bằng phản lực. Bài tập về định luật bảo toàn động lượng – Câu C1 trang 149 SGK Vật lý lớp 10 nâng cao . Khi ta bước từ một thuyền nhỏ lên bờ thì thuyền lùi lại. Hãy giải thích.

Khi ta bước từ một thuyền nhỏ lên bờ thì thuyền lùi lại. Hãy giải thích.

Quảng cáo

Lực đẩy Ac-si-mét cân bằng với trọng lực của “người + thuyền” nên hệ là hệ kín có tổng động lượng trước khi người bước lên bằng \(\overrightarrow 0 \). Áp dụng định luật bảo toàn động lượng, ta có:

\(M\overrightarrow V  + m\overrightarrow v  = \overrightarrow 0 \) hay \(\overrightarrow V  =  – {m \over M}\overrightarrow v  \Leftrightarrow \)Thuyền lùi lại.

Quảng cáo