Trang chủ Lớp 10 Vật lý lớp 10 Nâng cao Câu C3 trang 267 SGK Vật lý lớp 10 Nâng cao, Tại...

Câu C3 trang 267 SGK Vật lý lớp 10 Nâng cao, Tại sao...

Bài 55: Sự chuyển thể. Sự nóng chảy và đông đặc – Câu C3 trang 267 SGK Vật lý lớp 10 Nâng cao . Tại sao

 Tại sao ta có thể tạo ra cốc nuốc mát bằng cách thả vài mẩu nước đá vào trong cốc nước thường?

Khi thả nước đá vào trong nước lỏng, nước đá thu nhiệt nước lỏng để nóng chảy (tan) nên nước lỏng bị lạnh đi- ta có cốc nước mát.

Quảng cáo