Trang chủ Lớp 11 Công nghệ 11 So sánh sự khác nhau giữa phương pháp chiếu góc thứ nhất...

So sánh sự khác nhau giữa phương pháp chiếu góc thứ nhất và góc thứ ba....

Bài 14: Ôn tập phần Vẽ kĩ thuật – Câu 3 trang 72 SGK Công nghệ 11. So sánh sự khác nhau giữa phương pháp chiếu góc thứ nhất và góc thứ ba.

Advertisements (Quảng cáo)

So sánh sự khác nhau giữa phương pháp chiếu góc thứ nhất và góc thứ ba.

– Trong phương pháp chiếu góc thứ nhất:

Vật thể nằm trước mặt phẳng chiếu đối với người quan sát

Vị trí các hình chiếu: Hình chiếu bằng đặt dưới hình chiếu đứng, hình chiếu cạnh đặt bên phải hình chiếu đứng

– Trong phương pháp chiếu góc thứ ba:

Vật thể nằm sau mặt phẳng chiếu đối với người quan sát

Vị trí các hình chiếu: Hình chiếu bằng đặt trên hình chiếu đứng, hình chiếu cạnh đặt bên trái hình chiếu đứng