Trang chủ Lớp 11 Công nghệ 11 Thế nào là hình cắt và mặt cắt ? Hình cắt và...

Thế nào là hình cắt và mặt cắt ? Hình cắt và mặt cắt dùng để làm gì?...

Bài 14: Ôn tập phần Vẽ kĩ thuật – Câu 4 trang 72 SGK Công nghệ 11. Thế nào là hình cắt và mặt cắt ? Hình cắt và mặt cắt dùng để làm gì?

Advertisements (Quảng cáo)

Thế nào là hình cắt và mặt cắt ? Hình cắt và mặt cắt dùng để làm gì?

–  Hình biểu diễn các đường bao của vật thể nằm trên mặt phẳng cắt gọi là mặt cắt.

– Hình biểu diễn mặt cắt và các đường bao của vật thể sau mặt phẳng cắt, gọi là hình cắt.

– Mặt cắt dùng để biểu diễn tiết diện vuông góc của vật thể. Dùng trong trường hợp vật thể có nhiều lỗ, rãnh.

Hình cắt:có 3 loại

+ Hình cắt toàn bộ: sử dụng một mặt phẳng cắt dùng để biểu diễn hình dạng bên trong của vật thể.

Advertisements (Quảng cáo)

+ Hình cắt bán phần: Hình biểu diễn gồm nửa hình cắt ghép với nửa hình chiếu, đường phân cách là đường tâm. Dùng để biểu diễn vật thể đối xứng.

+ Hình cắt cục bộ: biểu diễn một phần của vật thể dưới dạng hình cắt, đường giới hạn vẽ bằng nét lượn sóng.