Trang chủ Lớp 11 Công nghệ 11 Thế nào là hình chiếu trục đo? Hình chiếu trục đo dùng...

Thế nào là hình chiếu trục đo? Hình chiếu trục đo dùng để làm gì?...

Bài 14: Ôn tập phần Vẽ kĩ thuật – Câu 5 trang 72 SGK Công nghệ 11. Thế nào là hình chiếu trục đo? Hình chiếu trục đo dùng để làm gì?

Thế nào là hình chiếu trục đo? Hình chiếu trục đo dùng để làm gì?

Hình chiếu trục đo: Là hình biểu diễn ba chiều của vật thể được xây dựng trên cơ sở phép chiếu song song.

Advertisements