Trang chủ Lớp 11 SBT Hóa học 11 Nâng cao Bài 7.21 trang 58 SBT Hóa 11 Nâng cao: Không thể coi...

Bài 7.21 trang 58 SBT Hóa 11 Nâng cao: Không thể coi rifominh là một trường hợp riêng của quá trình crăcking được vì : crăcking là quá trình bẻ gãy ...

Bài 7.21 trang 58 Sách bài tập (SBT) Hóa học 11 Nâng cao. Không thể coi rifominh là một trường hợp riêng của quá trình crăcking được vì : crăcking là quá trình bẻ gãy mạch cacbon thành các. Bài 48. Nguồn hiđrocacbon thiên nhiên

Có thể coi rifominh là một trường hợp riêng của quá trình crăckinh được không ? Tại sao ? Cho thí dụ minh họa.

Không thể coi rifominh là một trường hợp riêng của quá trình crăcking được vì : crăcking là quá trình bẻ gãy mạch cacbon thành các phân tử có mạch cacbon ngắn hơn. Còn rifominh chỉ làm thay đổi mạch cacbon từ không nhánh thành mạch nhánh hoặc mạch vòng.

Thí dụ :