Trang chủ Lớp 11 SBT Hóa học 11 Nâng cao Bài 7.22 trang 58 SBT nâng cao Hóa 11: Các phản ứng...

Bài 7.22 trang 58 SBT nâng cao Hóa 11: Các phản ứng khi đun nóng hỗn hợp với bột niken :...

Bài 7.22 trang 58 Sách bài tập (SBT) Hóa học 11 Nâng cao. \(\eqalign{  & {C_2}{H_2} + {H_2} \to {C_2}{H_4}  \cr  & {C_2}{H_2} + 2{H_2} \to {C_2}{H_6} \cr} \). Bài 48. Nguồn hiđrocacbon thiên nhiên

Advertisements (Quảng cáo)

Cho hỗn hợp khí X gồm \({H_2}\) và \({C_2}{H_2}\). Dẫn X qua ống đựng bột Ni nung nóng, sau đó dừng phản ứng thu được hỗn hợp khí Y. Dẫn khí Y qua dung dịch bạc nitrat trong amoniac dư thấy có kết tủa ; khí còn lại làm nhạt màu nước brom và làm khối lượng dung dịch tăng lên. Khí ra khỏi nước brom được đốt cháy hoàn toàn. Giải thích quá trình thí nghiệm trên và viết các phương trình hóa học minh họa.

Các phản ứng khi đun nóng hỗn hợp với bột niken :

\(\eqalign{  & {C_2}{H_2} + {H_2} \to {C_2}{H_4}  \cr  & {C_2}{H_2} + 2{H_2} \to {C_2}{H_6} \cr} \)

Y gồm \({C_2}{H_2},{C_2}{H_4},{H_2}\) và \({C_2}{H_6}\) tác dụng với dung dịch \(AgN{O_3}\) trong amoniac : 

\({C_2}{H_2} + 2\left[ {Ag{{(N{H_3})}_2}} \right]OH \to \)\({C_2}A{g_2} + 4N{H_3} + 2{H_2}O\)

Advertisements (Quảng cáo)

Khí còn lại qua dung dịch brom dư xảy ra phản ứng :

                      \({C_2}{H_4} + B{r_2} \to {C_2}{H_4}B{r_2}\)

Còn lại là \({H_2}\) và \({C_2}{H_6}\) bị đốt cháy :

           \(\eqalign{  & 2{H_2} + {O_2} \to 2{H_2}O  \cr  & 2{C_2}{H_6} + 7{O_2} \to 4C{O_2} + 6{H_2}O \cr} \)