Trang chủ Lớp 11 SBT Toán 11 Nâng cao Câu 2.10 trang 63 SBT Đại số nâng cao lớp 11 Bài...

Câu 2.10 trang 63 SBT Đại số nâng cao lớp 11 Bài 2: Hoán vị chỉnh hợp và tổ hợp...

Câu 2.10 trang 63 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao. Có bao nhiêu hoán vị của tập hợp \(\left\{ {a,b,c,d,e,f} \right\}\) mà phần tử cuối bằng a ?. Bài 2: Hoán vị chỉnh hợp và tổ hợp

Có bao nhiêu hoán vị của tập hợp \(\left\{ {a,b,c,d,e,f} \right\}\) mà phần tử cuối bằng a ?

Có \(5! = 120\) hoán vị.

Quảng cáo