Trang chủ Lớp 11 SBT Toán 11 Nâng cao Câu 2.12 trang 63 SBT Đại số nâng cao lớp 11 Bài...

Câu 2.12 trang 63 SBT Đại số nâng cao lớp 11 Bài 2: Hoán vị chỉnh hợp và tổ hợp...

Câu 2.12 trang 63 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao.                                      \({2^{100}} – 5051.\). Bài 2: Hoán vị chỉnh hợp và tổ hợp

Một tập hợp có 100 phần tử. Hỏi nó có bao nhiêu tập hợp con có nhiều hơn 2 phần tử ?

Quảng cáo

Số tập con của tập hợp đã cho là \({2^{100}}.\) Số tập con có nhiều nhất 2 phần tử là \(1 + 100 + C_{100}^2 = 5051.\)

Vậy số tập con có nhiều hơn 2 phần tử là       

                                     \({2^{100}} – 5051.\)

Quảng cáo