Trang chủ Lớp 11 SBT Toán 11 Nâng cao Câu 2.14 trang 63 SBT Đại số nâng cao lớp 11 Có...

Câu 2.14 trang 63 SBT Đại số nâng cao lớp 11 Có bao nhiêu biển đẳng kí xe gồm 6 kí tự trong đó ba kí tự đầu tiên là ba chữ cái ( sử dụng 26...

Câu 2.14 trang 63 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao. Có \(26.25.24.10.9.8 = 11232000\) biển đăng kí xe.. Bài 2: Hoán vị chỉnh hợp và tổ hợp

Có bao nhiêu biển đẳng kí xe gồm 6 kí tự trong đó ba kí tự đầu tiên là ba chữ cái ( sử dụng 26 chữ cái), ba kí tự tiếp theo ba chữ số . Biết rằng mỗi chữ cái và mỗi chữ số đều xuất hiện không quá một lần.

Có \(26.25.24.10.9.8 = 11232000\) biển đăng kí xe.

Quảng cáo