Trang chủ Lớp 11 SBT Toán 11 Nâng cao Câu 2.13 trang 63 SBT Đại Số – Giải tích Nâng cao...

Câu 2.13 trang 63 SBT Đại Số – Giải tích Nâng cao 11 Bài 2: Hoán vị chỉnh hợp và tổ hợp...

Câu 2.13 trang 63 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao. Vậy số hội đồng mà nam ít hơn nữ là \(C_{10}^2C_{15}^4 + C_{10}^1C_{15}^5 + C_{15}^6 = 96460.\). Bài 2: Hoán vị chỉnh hợp và tổ hợp

Một tổ hợp bộ môn của trường có 10 giáo viên nam và 15 giáo viên nữ. Có bao nhiêu cách thành lập một hội đồng gồm 6 ủy viên của tổ bộ môn, trong đó số ủy viên nam ít hơn số ủy viên nữ ?

Quảng cáo

Số hội đồng có 2 nam, 4 nữ \(C_{10}^2C_{15}^4,\) số hội đồng có 1 nam, 5 nữ là \(C_{10}^1C_{15}^5,\) số hội đồng không có nam (6 nữ) là \(C_{15}^6.\)

Vậy số hội đồng mà nam ít hơn nữ là \(C_{10}^2C_{15}^4 + C_{10}^1C_{15}^5 + C_{15}^6 = 96460.\)

Quảng cáo