Trang chủ Lớp 11 SBT Toán 11 Nâng cao Câu 2.16 trang 63 SBT Đại số nâng cao lớp 11 Một...

Câu 2.16 trang 63 SBT Đại số nâng cao lớp 11 Một người có 7 áo (trong đó 3 áo trắng ) và 5 cà vạt (trong đó có 2 cà vạt màu vàng). Hỏi người...

Câu 2.16 trang 63 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao. Vậy số cách chọn để áo trắng thì không chọn cà vạt vàng là:. Bài 2: Hoán vị chỉnh hợp và tổ hợp

Một người có 7 áo (trong đó 3 áo trắng ) và 5 cà vạt (trong đó có 2 cà vạt màu vàng). Hỏi người đó có bao nhiêu cách chọn bộ áo – cà vạt trong mỗi trường hợp sau:

a) Chọn áo nào cũng được và cà vạt nào cũng được ?

b) Đã chọn áo trắng thì không chọn cà vạt vàng ?

Quảng cáo

a) \(7.5 = 35\) (cách)

b) Số cách chọn (áo trắng, cà vạt vàng) là \(3.2 = 6\) (cách)

Vậy số cách chọn để áo trắng thì không chọn cà vạt vàng là:

\(35 – 6 = 29\) (cách)

Quảng cáo