Trang chủ Lớp 11 SBT Toán 11 Nâng cao Câu 2.15 trang 63 sách bài tập Đại số và Giải tích...

Câu 2.15 trang 63 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao: Có bao nhiêu số tự nhiên gồm 5 chữ số , biết rằng hai chữ số đứng kề nhau...

Câu 2.15 trang 63 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao. Giải. Bài 2: Hoán vị chỉnh hợp và tổ hợp

Có bao nhiêu số tự nhiên gồm 5 chữ số , biết rằng hai chữ số đứng kề nhau phải khác nhau ?

Số cần tìm có dạng \(\overline {abcde} .\) Chữ số a có 9 cách chọn. Sau khi a đã chọn thì b có 9 cách chọn, sau khi b đã chọn thì c có 9 cách chọn,…Theo quy tắc nhân ta có các số cần tìm là \({9^5} = 59049.\)

Quảng cáo