Trang chủ Lớp 11 SBT Toán 11 Nâng cao Câu 2.19 trang 64 SBT Đại Số – Giải tích Nâng cao...

Câu 2.19 trang 64 SBT Đại Số – Giải tích Nâng cao 11 Có bao nhiêu cách sắp xếp chỗ ngồi cho 6 người khách ngồi quanh một bàn trong ? (Hai cách ...

Câu 2.19 trang 64 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao. Vì bàn tròn ghế không có sắp xếp thứ tự. Ta chọn một người ngồi ở một vị trí trong 6 chỗ làm mốc. Ví trí. Bài 2: Hoán vị chỉnh hợp và tổ hợp

Có bao nhiêu cách sắp xếp chỗ ngồi cho 6 người khách ngồi quanh một bàn trong ? (Hai cách sắp xếp xem là như nhau nếu cách này nhận được từ cách kia bằng cách xoay bàn đi một góc nào đó)

Quảng cáo

Có \(5! = 120\) cách.

Vì bàn tròn ghế không có sắp xếp thứ tự. Ta chọn một người ngồi ở một vị trí trong 6 chỗ làm mốc. Ví trí kế tiếp có 5 cách chọn, vị trí kế tiếp có 4 cách chọn, vị trí kế tiếp nữa có 3 cách chọn, vị trí kế tiếp có 2 cách chọn, và vị trí cuối cùng có 1 cách chọn.

Vậy tất cả có \(5! = 120\) cách.

Quảng cáo